fbpx

שוק ההון

למה מנהלי ההשקעות מתקשים להכות את המדד? (חלק ב׳)

במאמר הקודם הסברתי מדוע מנהלי ההשקעות בתחום הגמל, השתלמות ופנסיה מתקשים להכות את המדד  דיברנו על קשיי הנזילות בשוק הישראלי ובעובדה כי כאשר מנהלים סכום כסף גדול מדי, כדי להפיק תשואה גבוהה צריך גם להשקיע סכומי כסף גדולים, מה שניתן במניות גדולות ופחות בקטנות המציגות יותר תנודתיות וגם יותר הזדמנויות הפעם אדבר על תעשיה מעולה נוספת,

למה מנהלי ההשקעות מתקשים להכות את המדד? (חלק ב׳) Read More »

אז למה מנהלי ההשקעות מתקשים להכות את המדד?

אז למה מנהלי ההשקעות מתקשים להכות את המדד? (חלק א׳)

את ההסבר הזה צריך לחלק לכמה חלקים, תוך כדי בנית הבנה חזקה של "מה המשמעות להכות את המדד" ולהבין מה הוא מנהל השקעות. לכן, הפוסט הזה יחולק לכמה חלקים ובכל חלק אסביר על סוג מסויים של פעילים בשוק ההון ויכולתם "להכות את המדד מי הם אותם האנשים המנהלים כסף ונחשבים המקצוענים? מנהלי השקעות מנהלי ההשקעות

אז למה מנהלי ההשקעות מתקשים להכות את המדד? (חלק א׳) Read More »

האם כדאי לבחור קרן השתלמות רק על בסיס דמי הניהול שלה?

דמי ניהול בקרן השתלמות הם אחד הפרמטרים המשפיעים על הרווח של החוסכים ובהתאם על הבחירה במוצר הספציפי מבין שפע האפשרויות הקיים. כמה יכולות הקרנות לגבות מכם ומהו המצב בפועל? על-פי החוק קרנות השתלמות רשאיות לגבות דמי ניהול רק על הסכום המצטבר בהן ולא על ההפקדות. המקסימום המותר הוא 2% לשנה. בפועל כשבוחנים את השיעורים הממוצעים

האם כדאי לבחור קרן השתלמות רק על בסיס דמי הניהול שלה? Read More »