fbpx

עומר אשכנזי

האם כדאי לבחור קרן השתלמות רק על בסיס דמי הניהול שלה?

דמי ניהול בקרן השתלמות הם אחד הפרמטרים המשפיעים על הרווח של החוסכים ובהתאם על הבחירה במוצר הספציפי מבין שפע האפשרויות הקיים. כמה יכולות הקרנות לגבות מכם ומהו המצב בפועל? על-פי החוק קרנות השתלמות רשאיות לגבות דמי ניהול רק על הסכום המצטבר בהן ולא על ההפקדות. המקסימום המותר הוא 2% לשנה. בפועל כשבוחנים את השיעורים הממוצעים […]

האם כדאי לבחור קרן השתלמות רק על בסיס דמי הניהול שלה? Read More »

רצף פיצויים ורצף קצבה

רצף פיצויים ורצף קצבה

רצף פיצויים ורצף קצבה הן שתי אופציות של שימוש מושכל בכספי פיצויי פיטורין, במקום למשוך אותם ולנצל אותם מיד. לכל אחד מהם יתרונות אחרים ומאפיינים שונים. בהתאם כדאי כמובן להכיר גם את האופציה של רצף פיצויים (שנקרא גם רצף זכויות / רצף מעסיקים) וגם את האופציה של רצף קצבה, וכך לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר.

רצף פיצויים ורצף קצבה Read More »

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

מהי פנסיה תקציבית לבעל שליטה? פנסיה תקציבית לבעל שליטה היא אופציה שעשויה להיות משתלמת מאוד. עבור בעל השליטה הפנסיה התקציבית היא מקור להכנסה כספית קבועה וגבוהה יחסית, גם בגיל מבוגר ולאחר הפרישה מעבודה. מבחינת החברה, מדובר בתנאים מסוימים בהוצאה מוכרת. האם כל בעל שליטה זכאי לפנסיה תקציבית? בעלי שליטה בחברה פרטית יכולים ליהנות מפנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה Read More »