האם כדאי לבחור קרן השתלמות רק על בסיס דמי הניהול שלה?

דמי ניהול בקרן השתלמות הם אחד הפרמטרים המשפיעים על הרווח של החוסכים ובהתאם על הבחירה במוצר הספציפי מבין שפע האפשרויות הקיים. כמה יכולות הקרנות לגבות מכם ומהו המצב בפועל? על-פי החוק קרנות השתלמות רשאיות לגבות דמי ניהול רק על הסכום המצטבר בהן ולא על ההפקדות. המקסימום המותר הוא 2% לשנה. בפועל כשבוחנים את השיעורים הממוצעים […]

האם כדאי לבחור קרן השתלמות רק על בסיס דמי הניהול שלה? Read More »