fbpx

הלוואה

המודל הצ׳יליאני

מהו המודל הצ'יליאני? ולמה צעירים צריכים לבחור מסלול טוב יותר להשקעה

המודל הוא רעיון כלכלי ליברלי לניהול כספי ביטוח פנסיוני, שתוכנן וייושם בשנות השומנים ועד ימינו בצ'ילה. הרעיון מאחורי המודל – הוא התאמת מידת הסיכון לגיל החוסך. מהו מבנה המודל? ככל שהחוסך צעיר יותר כך רמת הסיכון של החיסכון גבוה יותר, וכשהוא מתבגר רמת הסיכון בחיסכון יורדת בצורה הדרגתית. האם הוא אפקטיבי כמודל? כן, ככה מקובל […]

מהו המודל הצ'יליאני? ולמה צעירים צריכים לבחור מסלול טוב יותר להשקעה Read More »

שיטת כדור השלג לסגירת חובות

איך לסגור חובות של 100,000 ש"ח בחצי מהזמן?

במאמר זה אסביר איך לסגור חובות צרכניים בשיטת כדור השלג. חובות ואוברדרפט (מינוס) הם חובות צרכניים, אשר משפיעים על 60% מאוכלוסיית מדינה ישראל ובעיקר על מעמד הביניים (עשירונים 4-6). 40% מאזרחי המדינה נמצאים במינוס כרוני ושורדים אך ורק בעזרת הלוואות נוספות שמגדילות את הבור הכלכלי. מהי שיטת כדור השלג ואיך היא מאפשרת לנו לסגור חובות?

איך לסגור חובות של 100,000 ש"ח בחצי מהזמן? Read More »