fbpx

איזה כיף!!!

ההזמנה שלכם התקבלה והערכה הראשונה כבר בדרך אליכם וזאת ממש סיבה למסיבה!

חשוב לנו לציין שאם נרשמתם עד ה-20 לחודש, העלון יגיע אליכם כבר בחודש העוקב.
אם לא, הוא יגיע בחודש שאחריו.

פיג דואר