fbpx

מחשבון דירה להשקעה מקצועי

מחשבון דירה להשקעה מאפשר לנו לבצע בדיקת כדאיות לרכישת נכס נדל״ן. ע״י הזנת מספר נתונים, נוכל לדעת האם כדאי לנו לבצע את העסקה או לא.

בדיקת הכדאיות מתבצעת בשני דרכים

  1. תשואה חודשית – תשואה שנוצרת מהמרת כסף שיש ברשותינו להכנסה חודשית.
    הנכס אותו רכשנו מניב לנו שכירות חודשית, שמגדילה את התזרים שלנו.
  2. תשואה מעליית ערך – בעת מכירת הנכס, לרוב קייםהפרש חיובי בין מחיר המכירה לרכישה שנותר מעליית מחירי הנדל״ן.
    אותו הפרש בניקוי הוצאות נוספות ומיסים הוא התשואה שעשינו מהעסקה.

מיסוי על נדל״ן בישראל

כמו כל עסקה בה יש רווחים, רשות המיסים בישראל מצמידה מיסים.

מס רכישה

בעת רכישת דירה שאינה נחשבת לדירה ראשונה, רשות המיסים מחיבת את העסקה ב-8% מס ממחיר הנכס.

מס שבח

בעת רכישת דירה, רשות המיסים מחיבת את העסקה ב-25% מס מהרווח נטו (לאחר הפחטת הוצאות) על העסקה.

מוזמנים לבצע חישובים על נכסים רלוונטים.
בנוסף, מוזמנים לפנות עלינו לייעוץ ונשמח לעזור.

מחשבון השקעות נדל״ן מקצועי

רכישה
סך המחיר שבו נקנה הנכס.
אחוז עמלת מתווך ברכישה.
אחוז שכר טרחה של עו״ד ברכישה.
הוצאות נלוות
עלות שיפוץ הנכס.
הוצאות נוספות שהוצאו על הבית.
מיסים
אחוז המס בעבור רכישת נדל״ן שאינו בחזקת דירה יחידה.
אחוז המס בעבור הרווח ממכירת נדל״ן.
משכנתא
אחוז משכנתא.
מרכיב הריבית החודשית אותה אנחנו משלמים בהחזר החודשי למשכנתא.
שכירות
השכירות החודשית אותה אתם מקבלים על השכרת הנכס.
התקרה לפתור מתשלום מס עבור סך השכירות מכל הדירות ששבעלותך.
השיטה שבה יחושב הפטור ממס הכנסה.
מכירה
סך המחיר שבו נמכר הנכס.
אחוז עמלת מתווך במכירה.
אחוז שכר טרחה של עו״ד במכירה.

תשואה שנתית
0
רווח שנתי משכירות
0
סה״כ רווח מעליית ערך
0

להיות חלק מקהילה זה לשלם פחות ולקבל יותר!

הרשמו לניוזלטר שלנו כדי לשמוע על מה שקורה בקהילה לפני כולם!